سلب مسئولیت

مطالب بیان شده در وب سایت تسلا طب صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد.

تمام نوشته ها و محتوای صفحات ما فقط برای اطلاعات عمومی ارائه می شود. اطلاعات ذکر شده در این وب سایت قصد ندارند و نمی خواهند به کسی مشاوره پزشکی دهند. این اطلاعات به هیچ وجه جایگزین مشاوره پزشکی نیست.

بنابراین قبل از مصرف هرگونه دارو، یا استفاده از تجهیزات پزشکی که در این سایت معرفی می شود حتماً با پزشک خود مشورت کنید. به هیچ عنوان بر اساس اطلاعات این سایت، مصرف دارو یا پروسه درمانی خود را متوقف نکنید.

اگر درمورد مسائل پزشکی سؤال دارید، باید با پزشک خود، مددکار یا سایر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی مشورت کنید. اطلاعات ارائه شده در این وب سایت جایگزین مشاوره با پزشک متخصص نمی شود.

اگر فکر می کنید که بیمار هستید یا نیاز به مشاوره پزشکی دارید، باید از پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات تخصصی، کمک بگیرید.

اگرچه ما تمام تلاش ها خود را برای جمع آوری اطلاعات دقیق در نوشته هایمان می کنیم و اطلاعات وب سایت مرتب به روز رسانی میشود، ما هیچ گونه تضمین، به صورت رسمی یا ضمنی، ارائه نمی دهیم، که محتوای این سایت دقیق، کامل یا به روز باشد.

3 رتبه برتر